Προσκλήσεις Έργων

Αρχική 9 Προσκλήσεις Έργων

Πρόσκληση 23, «Συνέχιση λειτουργίας Κοινωνικού HotSpot Νεάπολης Δήμου Βόλου»

Δημοσίευση: 21/12/23 | Κατάσταση Πρόσκλησης:  Ενεργή 

Πρόσκληση 21, «Συνέχιση λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)»

Δημοσίευση: 19/12/23 | Κατάσταση Πρόσκλησης:  Ενεργή