Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π2. Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα
Ειδικοί Στόχοι: 2.5 Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού
Είδος Πρόσκλησης:
Προϋπολογισμός: 9.300.000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 01/04/24
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 14/06/24
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


Η δράση αφορά αποκλειστικά στην πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ-ΒΟΤΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» (μεταφερόμενο έργο).

Πρόσκληση 32

Συνημμένα Πρόσκλησης 32

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  01-04-2024

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 14-06-2024