1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης - Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ - ΒΑΑ) ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Στρατηγικών, η οποία ορίζεται έως 29 Φεβρουαρίου 2024. Συνημμένα σας...

Διαβάστε Περισσότερα