2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής  Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης - Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ - ΒΑΑ) ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Στρατηγικών, η οποία ορίζεται έως 29 Μαρτίου 2024. 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης...

Διαβάστε Περισσότερα