Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας
Image
Image

Νέα - Ανακοινώσεις

Προσκλήσεις

Προϋπολογισμός ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020: 376.696.491 € (Δημόσια Δαπάνη)

0
Αριθμός Προσκλήσεων
0
770.035.996 €
Επιπλέον του Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη)
0
Αριθμός Ενταγμένων Πράξεων
0
556.140.100 €
Π/Υ (Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη)
0
Αριθμός Νομικών Δεσμεύσεων

242.394.228 €

Π/Υ (Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη)


Δαπάνες

116.693.797 €

(Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη)

Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις

espa2007-2013

Καταγγελίες Γενικής Γραμματείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Client 1
Client 1
Διαύγεια
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΕΣΠΑ 2014-2020
Καταπολέμηση της Απάτης
Αναπτυξη
ΕΚΤ
ΕΚΤ Βιντεο
Σχολική Εκδρομή στους δρόμους του ΕΣΠΑ

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις

Υποχρεωτική Επικαιροποίηση στοιχείων του Καταλόγου Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Υπενθυμίζεται η υποχρεωτική επικαιροποίηση των στοιχείων των προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, τον Ιανουάριο του 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 Υπουργική Απόφαση για την Τεχνική Βοήθεια, με την υποβολή Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, με επισυναπτόμενα αποδεικτικά εφόσον απαιτούνται.

Τα ανωτέρω θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail: thessalia@mou.gr μέχρι 05/02/2021.

Το ΤΕΥΔ πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος πρέπει να αναφέρεται: «Αίτηση Επικαιροποίησης εγγραφής στον Κατάλογο, της εταιρίας «…Επωνυμία……………»

Σε διαφορετική περίπτωση προβλέπεται διαγραφή από τον κατάλογο. Η εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμα να εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο οι ενδιαφερόμενοι, ακολουθώντας όμως την αρχική διαδικασία εγγραφής.

Υπενθυμίζεται ότι η Πρόσκληση εγγραφής στον Κατάλογο της ΕΥΔ παραμένει ανοικτή έως το 2023.