ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΧΕ – ΒΑΑ

Αρχική 9 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΧΕ – ΒΑΑ

Απόφαση έγκρισης της «Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+

Απόφαση έγκρισης της «Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+. Απόφασης Έγκρισης της ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων  ...

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Βόλου 2021-2027 η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+

Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Βόλου 2021-2027 η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΑ ΔHMOY ΒΟΛΟΥ ΣΒΑΑ ΒΟΛΟΥ...

Διαβάστε Περισσότερα