Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Βόλου 2021-2027 η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΑ ΔHMOY ΒΟΛΟΥ ΣΒΑΑ ΒΟΛΟΥ...

Διαβάστε Περισσότερα