Συγκρότηση και Σύσταση της Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 - 2027 Συγκρότηση ΠΕΑΣ Σύσταση...