Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027 Σχέδιο Αξιολόγησης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2027