Σύσταση και Συγκρότηση

Αρχική 9 Σύσταση και Συγκρότηση

1η Τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 – 2027

1η Τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 – 2027 Συνημμένα: 1η Τροποποίηση Συγκρότησης ΕπΠα ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027 (ΦΕΚ 3624_Β_1-6-2023) ΦΕΚ-2023-Τεύχος B-036241η Τροποποίηση Συγκρότησης ΕπΠα...

Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 – 2027

Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027 Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027 και ασκούν τα καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 40 του...