Σύσταση και Συγκρότηση

Αρχική 9 Σύσταση και Συγκρότηση

Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 – 2027

Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027 Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027 και ασκούν τα καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 40 του...

Μετάβαση στο περιεχόμενο