Οργανόγραμμα

Αρχική 9 Οργανόγραμμα
  • Γραμματεία: 2413 505100 / 2413505102
  • Λογιστήριο: 2413 505167
  • Γραφείο ΟΠΣ (Υποστήριξη χρηστών και δικαιούχων για την χρήση και λειτουργία ΟΠΣ): 2413 505123
  • Πληροφόρηση & Δημοσιότητα: 2413 505103

Γραββάνη Πολυτίμη

Προϊσταμένη Υπηρεσίας

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505106

ΜΟΝΑΔΑ Α

Σειραγάκη Κερασία

Προϊσταμένη Μονάδας Α

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505107/143

Βούλγαρης Αριστείδης

Μον. A

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505115

Πούλιου Αικατερίνη

Μον. A

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505126

Ζέρβα Τριανταφυλλιά

Μον. Α

[email protected]Τηλέφωνο : 2413 505135

Καρτσάκης Ιωάννης

Μον. Α

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505110

Κοντζικλίδης Ευθύμιος

Μον. Α

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505121

Νάστου Αγλαΐα

Μον. Α

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505129

Μονάδα Β1

Σοφολόγη Αικατερίνη

Προϊσταμένη Μονάδας Β1

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505104

Γαβριά Μαρία

Μον. Β1

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505151

Δελημάρης Ιωάννης

Μον. Β1

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505133

Δρίτσα Ασημίνα

Μον. Β1

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505134

Κορτάρα Αγλαΐα

Μον. Β1

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505112

Παπακώστα Κωνσταντίνα

Μον. Β1

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505153

Σακελλάριος Βασίλειος

Μον. Β1

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505128

Μονάδα Β2

Πάκας Δημήτριος

Προϊστάμενος Μονάδας Β2

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505131

Αρκάς - Κολέτσος Εμμανουήλ

Μον. Β2

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505125

Θώμος Ορέστης

Μον. Β2

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505123

Νάρη Μαριάννα

Μον. Β2

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505122

Παπαρσένος Γεώργιος

Μον. Β2

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505114

Φυτιλή Χριστίνα

Μον. Β2

[email protected], Τηλέφωνο : 2413505130

Σαραφίδου Μελπομένη

Μον. Β2

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505105

Τσολάκης Νικόλαος

Μον. Β2

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505144

Μονάδα Γ

Γαλάνης Βασίλειος

Προϊστάμενος Μονάδας Γ

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505132

Βαλλούς Δημήτριος

Μον. Γ

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505120

Διβάνης Δημήτριος

Μον. Γ

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505154

Σταθοπούλου Σοφία

Μον. Γ

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505155

Φερφέλη Μαρία

Μον. Γ

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505167