Οργανόγραμμα

Αρχική 9 Οργανόγραμμα
  • Γραμματεία: 2413 505100 / 2413505102
  • Λογιστήριο: 2413 505167
  • Γραφείο ΟΠΣ (Υποστήριξη χρηστών και δικαιούχων για την χρήση και λειτουργία ΟΠΣ): 2413 505123
  • Πληροφόρηση & Δημοσιότητα: 2413 505103

Σαραφίδου Μελπομένη

Προϊσταμένη Υπηρεσίας

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505105

ΜΟΝΑΔΑ Α

Γραββάνη Πολυτίμη

Προϊσταμένη Μονάδας Α

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505106

Βούλγαρης Αριστείδης

Μον. A

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505115

Κοντζικλίδης Ευθύμιος

Μον. Α

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505121

Νάστου Αγλαΐα

Μον. Α

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505129

Πούλιου Αικατερίνη

Μον. Α

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505126

Σειραγάκη Κερασία

Μον. Α

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505143

Μονάδα Β1

Σοφολόγη Αικατερίνη

Προϊσταμένη Μονάδας Β1

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505104

Γαβριά Μαρία

Μον. Β1

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505151

Δελημάρης Ιωάννης

Μον. Β1

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505133

Δρίτσα Ασημίνα

Μον. Β1

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505134

Κορταρά Αγλαΐα

Μον. Β1

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505112

Παπακώστα Κωνσταντίνα

Μον. Β1

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505153

Σακελλάριος Βασίλειος

Μον. Β1

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505128

Μονάδα Β2

Πάκας Δημήτριος

Προϊστάμενος Μονάδας Β2

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505131

Αρκάς - Κολέτσος Εμμανουήλ

Μον. Β2

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505125

Θώμος Ορέστης

Μον. Β2

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505123

Καρτσάκης Ιωάννης

Μον. Β2

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505110

Νάρη Μαριάννα

Μον. Β2

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505122

Παπαρσένος Γεώργιος

Μον. Β2

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505114

Τσολάκης Νικόλαος

Μον. Β2

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505144

Φυτιλή Χριστίνα

Μον. Β2

[email protected], Τηλέφωνο : 2413505130

Μονάδα Γ

Γαλάνης Βασίλειος

Προϊστάμενος Μονάδας Γ

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505132

Βαλλούς Δημήτριος

Μον. Γ

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505120

Διβάνης Δημήτριος

Μον. Γ

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505154

Σταθοπούλου Σοφία

Μον. Γ

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505155

Φερφέλη Μαρία

Μον. Γ

[email protected], Τηλέφωνο : 2413 505167

Μετάβαση στο περιεχόμενο