Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π4Α. Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
Ειδικοί Στόχοι:
Είδος Πρόσκλησης: Δημόσιοι Φορείς
Προϋπολογισμός: 5.000.000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 15/01/24
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 15/07/24
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


Πρόσκληση 25, “Ενίσχυση εκπαιδευτικού εξοπλισμού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης”

Η δράση αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας για τις δομές της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ΤΠΕ και του εξοπλισμού για την ισότιμη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ΑμΕΑ σε συμφωνία με την χαρτογράφηση των αναγκών του τομέα.

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης 25

Πρόσκληση 25

Συνημμένα πρόσκλησης 25