Νέα – Ανακοινώσεις

Αρχική 9 Νέα – Ανακοινώσεις

European Urban Initiative (EUI) – Innovative Actions

European Urban Initiative (EUI) - Innovative Actions Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία - Καινοτόμες Δράσεις Η τρίτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων EUI - Καινοτόμες Δράσεις, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 90 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ, στοχεύει σε καινοτόμα έργα για τη στήριξη των...

Διαβάστε Περισσότερα

«Ενδιάμεση Αξιολόγηση της ΕΕ για το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης περιόδου 2021-2027»

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκπονεί μια μελέτη για να υποστηρίξει την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης περιόδου 2021-2027. Στο...

Διαβάστε Περισσότερα

Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Νήσων Β. Σποράδων για την Π.Π. 2021-2027

Ανοιχτή Διαβούλευση για την εξειδίκευση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης  της επικαιροποιημένης ΟΧΕ Νήσων Β. Σποράδων για την Π.Π. 2021-2027. Στη διαδικασία διαβούλευσης καλούνται να συμμετάσχουν τόσο οι αρμόδιοι φορείς του Δημόσιου Τομέα, της Τοπικής...

Διαβάστε Περισσότερα

Ημερίδες διαβούλευσης για τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της έρευνας-καινοτομίας του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας οργανώνει μία σειρά από ημερίδες διαβούλευσης για την οριστικοποίηση των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της έρευνας-καινοτομίας που θα προκηρυχθούν προσεχώς από το Πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης της...

Διαβάστε Περισσότερα

“Επικαιροποίηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού στη Θεσσαλία”

Ανοιχτή Διαβούλευση στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Διαδρομής Πολιτισμού Τουρισμού στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Στην διαδικασία διαβούλευσης καλούνται να συμμετάσχουν τόσο οι αρμόδιοι φορείς...

Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση ισχύος πρόσκλησης εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρεχόντων Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Θεσσαλία»

Παράταση ισχύος πρόσκλησης εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρεχόντων  Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Θεσσαλία». Ανακοινώνεται πως  με  βάση την υπ. αριθμ 780/18-1-2024 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για...

Διαβάστε Περισσότερα

Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης για την Πολιτική Συνοχής μετά το 2027

Αγαπητές/Αγαπητοί, Ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Πολιτική Συνοχής μετά το 2027, έχει αναρτηθεί ερωτηματολόγιο στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. Παρακαλούμε πατήστε εδώ. Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου θα αξιοποιηθούν από την Ελληνική κυβέρνηση και...

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2022: ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2022: ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» ΔΡΑΣΗ 4.3.1:...

Διαβάστε Περισσότερα