Προσκλήσεις Έργων

Αρχική 9 Προσκλήσεις Έργων

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να πληροφορηθείτε για τις Προσκλήσεις Έργων του Προγράμματος “Θεσσαλία 2021-2027”. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την εμφάνιση των Προσκλήσεων με βάση τα παρακάτω κριτήρια αναζήτησης.