Επικοινωνία

Αρχική 9 Επικοινωνία
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Πλατεία Ρήγα Φερραίου (Παπαναστασίου και Βελή),
Β’ πτέρυγα – 3ος όροφος
41222 Λάρισα

2413 505100 / 2410 505102
[email protected]

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας

Φόρμα Επικοινωνίας

    Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων:
    Αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς μέσω της παραπάνω φόρμας επικοινωνίας. Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε. Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για έξι (6) μήνες. Περισσότερες πληροφορίες για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Θεσσαλίας.