Πρόσκληση (Κωδικός 32), «Έργα διαχείρισης αστικών υγρών αποβλήτων σε οικισμούς Γ’ προτεραιότητας – Αλόννησος (μεταφερόμενο έργο)»

Η δράση αφορά αποκλειστικά στην πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ-ΒΟΤΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» (μεταφερόμενο έργο).

Πρόσκληση 32

Συνημμένα Πρόσκλησης 32

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  01-04-2024

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 14-06-2024

Πρόσκληση 30, «Έργα διαχείρισης αστικών υγρών αποβλήτων, σε οικισμούς με ι.π. μικρότερο των 2.000 για άρση πιθανών κινδύνων στη δημόσια υγεία ή στο περιβάλλον, με έμφαση στις τουριστικές περιοχές – Τμηματοποιημένο έργο (οικισμός Δαμασίου Δήμου Τυρνάβου)»

Η δράση αφορά στην υλοποίηση της Β’ Φάσης της εξής πράξης του ΠΕΠ.Θ 2014-2020 που χαρακτηρίζεται ως “τμηματοποιημένη”: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  26-02-2024

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 29-03-2024

Πρόσκληση 30

Συνημμένα Πρόσκλησης 30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 06, «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (μεταφερόμενα έργα)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θεσσαλία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (06): ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (μεταφερόμενα έργα)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Θεσσαλία”.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: 03/07/2023 08:00 έως 31/12/2023 ώρα 14:00

2η τροποποίηση πρόσλησης 6

1 τροποποίηση Πρόσκλησης 6

Πρόσκληση 06

Παράρτημα 4 -πράξεις 2014-2020 προς μεταφορά

Συνημμένα Πρόσκλησης 6