Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π2. Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα
Ειδικοί Στόχοι: 2.1 Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Είδος Πρόσκλησης: Δημόσιοι Φορείς
Προϋπολογισμός: 31.300.000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 03/07/23
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 31/12/23
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (06): ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (μεταφερόμενα έργα)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Θεσσαλία”.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: 03/07/2023 08:00 έως 31/12/2023 ώρα 14:00

2η τροποποίηση πρόσλησης 6

1 τροποποίηση Πρόσκλησης 6

Πρόσκληση 06

Παράρτημα 4 -πράξεις 2014-2020 προς μεταφορά

Συνημμένα Πρόσκλησης 6