Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Πύλης» με Κωδικό ΟΠΣ 6006985 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Πύλης» με Κωδικό ΟΠΣ 6006985 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία
2021-2027».

Απόφαση Ένταξης με MIS 6006985

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Γενικού Λυκείου Πύλης» με Κωδικό ΟΠΣ 6006917 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Γενικού Λυκείου Πύλης» με Κωδικό ΟΠΣ 6006917 στο Πρόγραμμα
«Θεσσαλία 2021-2027».

Απόφαση Ένταξης με MIS 6006917

Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση της Ενεργειακής απόδοσης Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Γλώσσας Σκοπέλου» με Κωδικό ΟΠΣ 6005595 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση της Ενεργειακής απόδοσης Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Γλώσσας Σκοπέλου» με Κωδικό
ΟΠΣ 6005595 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Απόφαση Ένταξης με MIS 6005595

Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου Δημαρχείου Σκοπέλου» με Κωδικό ΟΠΣ 6005596 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου Δημαρχείου Σκοπέλου» με Κωδικό ΟΠΣ 6005596 στο
Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Απόφαση Ένταξης με MIS 6005596

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6006515 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ
6006515 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Απόφαση Ένταξης με MIS 6006515