Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Νήσων Β. Σποράδων για την Π.Π. 2021-2027

Αρχική 9 Νέα - Ανακοινώσεις 9 Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Νήσων Β. Σποράδων για την Π.Π. 2021-2027

Ανοιχτή Διαβούλευση για την εξειδίκευση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης  της επικαιροποιημένης ΟΧΕ Νήσων Β. Σποράδων για την Π.Π. 2021-2027.

Στη διαδικασία διαβούλευσης καλούνται να συμμετάσχουν τόσο οι αρμόδιοι φορείς του Δημόσιου Τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Επιχειρηματικότητας όσο και ενδιαφερόμενοι συλλογικοί φορείς και πολίτες, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους με τη συμπλήρωση του αναρτημένου ερωτηματολογίου στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr  και της ΕΥΔ Προγράμματος «Θεσσαλία» https://www.thessalia-espa.gr  καθώς και στην ιστοσελίδα της ΟΧΕ: https://www.oxe-sporades.gr/. Οι προτάσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά μέχρι την 10/05/2024.

Δελτίο Τύπου Επικαιροποίηση ΟΧΕ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Έντυπο Υποβολής Προτάσεων ΟΧΕ Β. Σποράδων – Επικαιροποίηση