3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος “ΘΕΣΣΑΛΙΑ” 2021-2027, Λίμνη Πλαστήρα, Τετάρτη 29 Μαΐου 2024.

3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος “ΘΕΣΣΑΛΙΑ” 2021-2027, Λίμνη Πλαστήρα, Τετάρτη 29 Μαΐου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες στο link:

3η Συνεδρίαση ΕΠΠΑ 2021-2027

 

European Urban Initiative (EUI) – Innovative Actions

European Urban Initiative (EUI) – Innovative Actions

Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία – Καινοτόμες Δράσεις

Η τρίτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων EUI – Καινοτόμες Δράσεις, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 90 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ, στοχεύει σε καινοτόμα έργα για τη στήριξη των πόλεων που επικεντρώνονται στα δύο θέματα: «Ενεργειακή μετάβαση» και «Τεχνολογία στις πόλεις». Στο πλαίσιο της «Ενεργειακής μετάβασης», θα χρηματοδοτηθούν πόλεις για να δοκιμάσουν καινοτόμες λύσεις σε πραγματικές συνθήκες για οικονομικά βιώσιμα, εξυπνότερα και πιο ολοκληρωμένα τοπικά δίκτυα ενέργειας, μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Για την «Τεχνολογία στις πόλεις», θα χρηματοδοτηθούν αντίστοιχα καινοτόμες λύσεις που υποστηρίζονται από νέες τεχνολογίες για καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες ή/και για την ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών αρχών να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες. Καλούνται οι πόλεις που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση να αρχίσουν να αναπτύσσουν τις προτάσεις τους το συντομότερο δυνατό, χρησιμοποιώντας τους πόρους που είναι διαθέσιμοι σε αυτή την πρόσκληση.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ  https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/third-call-proposals-innovative-actions/

«Ενδιάμεση Αξιολόγηση της ΕΕ για το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης περιόδου 2021-2027»

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκπονεί μια μελέτη για να υποστηρίξει την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης περιόδου 2021-2027. Στο πλαίσιο της μελέτης, μια επιμέρους δημοσκόπηση συλλέγει τις απόψεις σχετικών φορέων και κυρίως των μελών των Επιτροπών Παρακολούθησης, Διαχειριστικών Αρχών, Φορέων Υλοποίησης και Φορέων Συντονισμού.

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι προσβάσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mid-Term-ERDF-CF-JTF_21-27

Η προθεσμία είναι Παρασκευή 3 Μαΐου.

Δεδομένης της σημασίας της ενδιάμεσης αξιολόγησης για τη μελλοντική πολιτική συνοχής, παρακαλούμε όλους τους προαναφερόμενους φορείς και ιδιαίτερα τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και τους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος «Θεσσαλία» για τη συμμετοχή τους στη δημοσκόπηση.

Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Νήσων Β. Σποράδων για την Π.Π. 2021-2027

Ανοιχτή Διαβούλευση για την εξειδίκευση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης  της επικαιροποιημένης ΟΧΕ Νήσων Β. Σποράδων για την Π.Π. 2021-2027.

Στη διαδικασία διαβούλευσης καλούνται να συμμετάσχουν τόσο οι αρμόδιοι φορείς του Δημόσιου Τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Επιχειρηματικότητας όσο και ενδιαφερόμενοι συλλογικοί φορείς και πολίτες, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους με τη συμπλήρωση του αναρτημένου ερωτηματολογίου στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr  και της ΕΥΔ Προγράμματος «Θεσσαλία» https://www.thessalia-espa.gr  καθώς και στην ιστοσελίδα της ΟΧΕ: https://www.oxe-sporades.gr/. Οι προτάσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά μέχρι την 10/05/2024.

Δελτίο Τύπου Επικαιροποίηση ΟΧΕ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Έντυπο Υποβολής Προτάσεων ΟΧΕ Β. Σποράδων – Επικαιροποίηση

Ημερίδες διαβούλευσης για τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της έρευνας-καινοτομίας του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας οργανώνει μία σειρά από ημερίδες διαβούλευσης για την οριστικοποίηση των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της έρευνας-καινοτομίας που θα προκηρυχθούν προσεχώς από το Πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης της τάξης των 70 εκατομμυρίων Ευρώ στα ακόλουθα πεδία:

  1. Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα (πρωτογενής τομέας και βιομηχανία τροφίμων & ποτών)
  2. Βιομηχανία / Μέταλλο / Δομικά Υλικά / Κατασκευές
  3. Τουρισμός / Πολιτισμός / Δημιουργικές Βιομηχανίες
  4. Βιοεπιστήμες / Φάρμακα / Υπηρεσίες Υγείας
  5. Αειφορία / Ανθεκτικότητα / Βιωσιμότητα (οριζόντιο)
  6. Ψηφιακές Τεχνολογίες (οριζόντιο)
  7. Λοιπές Οριζόντιες Δράσεις (Ανάπτυξη οικοσυστήματος καινοτομίας, χωρική διάσταση, ανθρώπινοι πόροι)

 Με μέριμνα του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, έχουν συνταχθεί από ομάδες ειδικών και εκπροσώπων των επιχειρήσεων τα αντίστοιχα Κείμενα Βάσης. Είναι διαθέσιμα στα παραπάνω links.

Μέσω των θεματικών ημερίδων διαβούλευσης, η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιδιώκει να συμπληρώσει και να οριστικοποιήσει τα Κείμενα Βάσης ώστε να μπορέσει να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση προσκλήσεων για χρηματοδότηση έργων μέσω του Προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027. 

Η συνδρομή του παραγωγικού ιστού, της αυτοδιοίκησης, των ερευνητών και της κοινωνίας των πολιτών στην παραπάνω διαδικασία είναι κρίσιμη, δεδομένου ότι βάσει των Κανονισμών λειτουργίας του ΕΣΠΑ 2021-2027, αν δεν έχει προβλεφθεί κάποια δράση, δεν θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί.

Ζητούμε, συνεπώς, την ουσιαστική συμμετοχή σας στη δημόσια συζήτηση επί των κειμένων βάσης που θα διεξαχθεί στις τέσσερις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων από 20 έως 30 Απριλίου 2024 σύμφωνα με το παρακάτω Πρόγραμμα:

 

Ημερομηνία/ώρα Πόλη /  Χώρος Θέματα
 

Σάββατο 20 Απριλίου 2024

15.00-19.00

Καρδίτσα / Ξενοδοχείο Thessalikon Grand  

Αγροδιατροφή

Αειφορία-Ανθεκτικότητα-Βιωσιμότητα

 

Παρασκευή 26 Απριλίου 2024

17.00 – 21.00

Βόλος / Ξενοδοχείο Domotel Xenia  

Τουρισμός-Πολιτισμός

Βιομηχανία-Υλικά-Κατασκευές

 

Σάββατο 27 Απριλίου 2024

10.00 – 14.00

Τρίκαλα  / Μύλος Ματσόπουλου  

Αγροδιατροφή

Τουρισμός-Πολιτισμός

 

Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 2024

17.00 – 21.00

Λάρισα / JOIST Innovation Park  

Αγροδιατροφή

Βιοεπιστήμες-Φάρμακα-Υγεία

Επισημαίνεται ότι για την συμμετοχή σας στις θεματικές ημερίδες διαβούλευσης η εγγραφή είναι υποχρεωτική.

Η  εγγραφή σας γίνεται στην εξής διεύθυνση: https://forms.gle/jFbfURmEEC5Sh3M18.