Ημερίδες διαβούλευσης για τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της έρευνας-καινοτομίας του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας οργανώνει μία σειρά από ημερίδες διαβούλευσης για την οριστικοποίηση των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της έρευνας-καινοτομίας που θα προκηρυχθούν προσεχώς από το Πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης της τάξης των 70 εκατομμυρίων Ευρώ στα ακόλουθα πεδία:

  1. Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα (πρωτογενής τομέας και βιομηχανία τροφίμων & ποτών)
  2. Βιομηχανία / Μέταλλο / Δομικά Υλικά / Κατασκευές
  3. Τουρισμός / Πολιτισμός / Δημιουργικές Βιομηχανίες
  4. Βιοεπιστήμες / Φάρμακα / Υπηρεσίες Υγείας
  5. Αειφορία / Ανθεκτικότητα / Βιωσιμότητα (οριζόντιο)
  6. Ψηφιακές Τεχνολογίες (οριζόντιο)
  7. Λοιπές Οριζόντιες Δράσεις (Ανάπτυξη οικοσυστήματος καινοτομίας, χωρική διάσταση, ανθρώπινοι πόροι)

 Με μέριμνα του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, έχουν συνταχθεί από ομάδες ειδικών και εκπροσώπων των επιχειρήσεων τα αντίστοιχα Κείμενα Βάσης. Είναι διαθέσιμα στα παραπάνω links.

Μέσω των θεματικών ημερίδων διαβούλευσης, η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιδιώκει να συμπληρώσει και να οριστικοποιήσει τα Κείμενα Βάσης ώστε να μπορέσει να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση προσκλήσεων για χρηματοδότηση έργων μέσω του Προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027. 

Η συνδρομή του παραγωγικού ιστού, της αυτοδιοίκησης, των ερευνητών και της κοινωνίας των πολιτών στην παραπάνω διαδικασία είναι κρίσιμη, δεδομένου ότι βάσει των Κανονισμών λειτουργίας του ΕΣΠΑ 2021-2027, αν δεν έχει προβλεφθεί κάποια δράση, δεν θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί.

Ζητούμε, συνεπώς, την ουσιαστική συμμετοχή σας στη δημόσια συζήτηση επί των κειμένων βάσης που θα διεξαχθεί στις τέσσερις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων από 20 έως 30 Απριλίου 2024 σύμφωνα με το παρακάτω Πρόγραμμα:

 

Ημερομηνία/ώρα Πόλη /  Χώρος Θέματα
 

Σάββατο 20 Απριλίου 2024

15.00-19.00

Καρδίτσα / Ξενοδοχείο Thessalikon Grand  

Αγροδιατροφή

Αειφορία-Ανθεκτικότητα-Βιωσιμότητα

 

Παρασκευή 26 Απριλίου 2024

17.00 – 21.00

Βόλος / Ξενοδοχείο Domotel Xenia  

Τουρισμός-Πολιτισμός

Βιομηχανία-Υλικά-Κατασκευές

 

Σάββατο 27 Απριλίου 2024

10.00 – 14.00

Τρίκαλα  / Μύλος Ματσόπουλου  

Αγροδιατροφή

Τουρισμός-Πολιτισμός

 

Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 2024

17.00 – 21.00

Λάρισα / JOIST Innovation Park  

Αγροδιατροφή

Βιοεπιστήμες-Φάρμακα-Υγεία

Επισημαίνεται ότι για την συμμετοχή σας στις θεματικές ημερίδες διαβούλευσης η εγγραφή είναι υποχρεωτική.

Η  εγγραφή σας γίνεται στην εξής διεύθυνση: https://forms.gle/jFbfURmEEC5Sh3M18.