Πρόσκληση 35, ΔΡΑΣΗ 4A.6.1 / Υποδράση 4A.6.1.1: Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (μεταφερόμενα έργα) (έκδοση 2)

Πρόσκληση 35, ΔΡΑΣΗ 4A.6.1 / Υποδράση 4A.6.1.1: Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (μεταφερόμενα έργα) (έκδοση 2)

Πρόσκληση 35

Συνημμένα Πρόσκλησης 35

Πρόσκληση 34, «Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» (μεταφερόμενα έργα)»

Πρόσκληση 34, «Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» (μεταφερόμενα έργα)».

10/04/2024 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00
10/06/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00

Πρόσκληση 34

Συνημμένα Πρόσκλησης 34

1η Τροπoποίηση Πρόσκλησης 34

Πρόσκληση 033, «Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου»

Πρόσκληση 033,  «Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου»

Η δράση εντάσσεται στην με αρ. πρωτ. 8860/15-12-2023 εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου (ΣΒΑΑ) 2021-2027 και αφορά στη χρηματοδότηση λειτουργίας γραφείου υποστήριξης του Επιχειρείν ως σημείο υποδοχής, πληροφόρησης και υποστήριξης του επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Βόλου. Πρόκειται για μια κοινωνική δομή που προσφέρει έγκυρη και επικαιροποιημένη πληροφόρηση για την ανάπτυξη του επιχειρείν των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης ή όσων θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή.Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας μειονεκτούντων ομάδων πληθυσμού μέσω της συμβουλευτικής και της στήριξης κατά την οργάνωση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες / ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (άνεργοι, άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, μετανάστες, κ.α.).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  10-04-2024

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31-05-2024

Πρόσκληση 33

Συνημμένα Πρόσκλησης 33

Πρόσκληση (Κωδικός 32), «Έργα διαχείρισης αστικών υγρών αποβλήτων σε οικισμούς Γ’ προτεραιότητας – Αλόννησος (μεταφερόμενο έργο)»

Η δράση αφορά αποκλειστικά στην πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ-ΒΟΤΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» (μεταφερόμενο έργο).

Πρόσκληση 32

Συνημμένα Πρόσκλησης 32

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  01-04-2024

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 14-06-2024

Ένταξη της Πράξης «Παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας: κατασκευή τμήματος από έξοδο προς Αγιοπηγή έως έξοδο προς Μητρόπολη – Β’ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6004232 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας: κατασκευή τμήματος από έξοδο προς Αγιοπηγή έως έξοδο προς Μητρόπολη – Β’ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6004232 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Απόφαση Ένταξης με MIS 6004232