ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 06, «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (μεταφερόμενα έργα)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θεσσαλία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (06): ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (μεταφερόμενα έργα)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Θεσσαλία”.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: 03/07/2023 08:00 έως 31/12/2023 ώρα 14:00

2η τροποποίηση πρόσλησης 6

1 τροποποίηση Πρόσκλησης 6

Πρόσκληση 06

Παράρτημα 4 -πράξεις 2014-2020 προς μεταφορά

Συνημμένα Πρόσκλησης 6