1η Συνεδρίαση ΕΠΠΑ 2021-2027

1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠΠΑ 2021-2027 του Περιφερειακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027, Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022.

Συνημμένα:


Μετάβαση στο περιεχόμενο