3η Συνεδρίαση ΕΠΠΑ 2021-2027

3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος “ΘΕΣΣΑΛΙΑ” 2021-2027, Λίμνη Πλαστήρα, Τετάρτη 29 Μαΐου 2024.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος “ΘΕΣΣΑΛΙΑ” 2021-2027

Εισηγήσεις 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027

ΙΙ_1_1_5η έκδοση GuidanceΑΟ

2η Συνεδρίαση ΕΠΠΑ 2021-2027

2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος “ΘΕΣΣΑΛΙΑ” 2021-2027, Σκιάθος, Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023.

1η Συνεδρίαση ΕΠΠΑ 2021-2027

1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠΠΑ 2021-2027 του Περιφερειακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027, Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022.

Συνημμένα: