Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π4Β. Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας
Ειδικοί Στόχοι: 4Β.11 Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες
Είδος Πρόσκλησης:
Προϋπολογισμός: 7.333.334 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 26/06/23
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 31/08/23
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


Πρόσκληση 04, «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (σχολικό έτος 2023-2024)»

Η Πρόσκληση αφορά στην παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας σε αντίστοιχες δομές φροντίδας (Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς, Βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας). Αφορά  επίσης  στην παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας και παιδιών με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και στην παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών, εφήβων και ατόμων με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.μεΑ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_04

Συνημμένα πρόσκλησης 04