Πρόγραμμα: ΠεΠ «Θεσσαλία» 2021-2027
Προτεραιότητα: Π4Β. Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας
Ειδικοί Στόχοι: 4Β.8 Προαγωγή της ενεργητικής ένταξης για προώθηση των ίσων ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής
Είδος Πρόσκλησης: Δημόσιοι Φορείς
Προϋπολογισμός: 140.000 €
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 10/04/24
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 31/05/24
Κατάσταση Πρόσκλησης Ενεργή 


Πρόσκληση 033,  «Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου»

Η δράση εντάσσεται στην με αρ. πρωτ. 8860/15-12-2023 εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου (ΣΒΑΑ) 2021-2027 και αφορά στη χρηματοδότηση λειτουργίας γραφείου υποστήριξης του Επιχειρείν ως σημείο υποδοχής, πληροφόρησης και υποστήριξης του επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Βόλου. Πρόκειται για μια κοινωνική δομή που προσφέρει έγκυρη και επικαιροποιημένη πληροφόρηση για την ανάπτυξη του επιχειρείν των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης ή όσων θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή.Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας μειονεκτούντων ομάδων πληθυσμού μέσω της συμβουλευτικής και της στήριξης κατά την οργάνωση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες / ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (άνεργοι, άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, μετανάστες, κ.α.).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  10-04-2024

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31-05-2024

Πρόσκληση 33

Συνημμένα Πρόσκλησης 33