Στρατηγικός Στόχος του Προγράμματος “Θεσσαλία” 2021-2027

Η Ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας του παραγωγικού συστήματος και η μετάβαση της οικονομίας σε ένα μοντέλο αειφόρου και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης με σύμμαχο τη φύση

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, το Πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 θέτει ως Στρατηγικές προτεραιότητες:

  • Την ανάπτυξη ενός σύγχρονου, εξωστρεφούς & καινοτόμου παραγωγικού συστήματος.
  • Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος & την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.
  • Την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής & των κοινωνικών υποδομών.
  • Την ενίσχυση των μεταφορικών υποδομών.
  • Την περαιτέρω προστασία & ανάδειξη των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων.
  • Τη βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών κέντρων.
  • Την ενίσχυση της χωρικής συνοχής & της ενδογενούς ανάπτυξης.
i

Προσκλήσεις

Ενταγμένα Έργα

Δράσεις Δημοσιότητας

Ημερολόγιο

Προϋπολογισμός ΠεΠ «Θεσσαλία» : 553.885.667 Ευρώ Δημόσια Δαπάνη

Νέα – Ανακοινώσεις

Παράταση ισχύος πρόσκλησης εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρεχόντων Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Θεσσαλία»

Παράταση ισχύος πρόσκλησης εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρεχόντων  Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Θεσσαλία». Ανακοινώνεται πως  με  βάση την υπ. αριθμ 780/18-1-2024 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για...

Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης για την Πολιτική Συνοχής μετά το 2027

Αγαπητές/Αγαπητοί, Ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Πολιτική Συνοχής μετά το 2027, έχει αναρτηθεί ερωτηματολόγιο στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. Παρακαλούμε πατήστε εδώ. Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου θα αξιοποιηθούν από την Ελληνική κυβέρνηση και...

Προσκλήσεις

Πρόσκληση 15, «Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ ΑμεΑ) – Συνεχιζόμενη Δράση»

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας  Φροντίδας ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ), τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας...

Πρόσκληση 14, «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Συνεχιζόμενη Δράση)»

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) που χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 (ΠΕΠ.Θ), για διάστημα 26 μηνών...

Πρόσκληση 13, «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/ Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (συνεχιζόμενη δράση»

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης της Προώθησης των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας - Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (εφεξής ΔΜ), που χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού...

Πρόσκληση 12, «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (συνεχιζόμενες δομές)»

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (εφεξής ΚΗΦΗ) τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020(ΠΕΠ.Θ),...

Πρόσκληση 11, «Δομές αστέγων όπως Υπνωτήρια, Κέντρα Ημέρας (συνεχιζόμενες δομές)»

Η πρόσκληση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας δομών (του Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων στα Τρίκαλα και του ξενώνα Αστέγων Βόλου), οι οποίες χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 από τη λήξη του...

Πρόσκληση 10, «Κέντρα Κοινότητας με την ενσωμάτωση ΚΕΜ, παραρτημάτων Ρομά (συνεχιζόμενες δομές)»

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των δομών «Κέντρα Κοινότητας» στους 25 Δήμους της Θεσσαλίας, τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, μέχρι...

Πρόσκληση 09, «Ενίσχυση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας: συνεχιζόμενες δομές»

Πρόσκληση 09, «Ενίσχυση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας: συνεχιζόμενες δομές» Η πρόσκληση αφορά στη συνέχιση χρηματοδότησης 1 (μίας) δομής (Ψυχιατρικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας) η οποία δεν συμπληρώνει συγχρηματοδότηση λειτουργίας 24 μηνών μέχρι το τέλος του 2023 και...

Πρόσκληση 08, «Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες, άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές), συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων πρόληψης: συνέχιση δομών»

Πρόσκληση 08, «Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες, άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές), συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων πρόληψης: συνέχιση δομών». Η πρόσκληση αφορά στη συνέχιση χρηματοδότησης λειτουργίας έως το τέλος 2024...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 06, «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (μεταφερόμενα έργα)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θεσσαλία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (06): ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (μεταφερόμενα έργα)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Θεσσαλία". Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: 03/07/2023 08:00 έως 31/12/2023 ώρα 14:00 2η τροποποίηση πρόσλησης 6 1 τροποποίηση Πρόσκλησης 6...

Ενταγμένες Πράξεις

Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας κέντρου υποστήριξης επιχειρηματικότητας ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6005090 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας κέντρου υποστήριξης επιχειρηματικότητας ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6005090 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027». Απόφαση Ένταξης με MIS...

Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Γραφείου Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (job center) στην περιοχή παρέμβασης – ΣΒΑΑ Βόλου» με Κωδικό ΟΠΣ 6005092 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Γραφείου Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (job center) στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου» με Κωδικό ΟΠΣ 6005092 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027». Απόφαση Ένταξης με MIS 6005092 1η τροποποίηση...

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6005002 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6005002 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027». Απόφαση Ένταξης με MIS...

Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Hotspot Νεάπολης Δήμου Βόλου» με Κωδικό ΟΠΣ 6005087 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Hotspot Νεάπολης Δήμου Βόλου» με Κωδικό ΟΠΣ 6005087 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027». Απόφαση Ένταξης με MIS 6005087_ορθή 1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης με MIS...

Ένταξη της Πράξης «Βελτίωση Ε.Ο. 30: κατασκευή οδικού τμήματος από Δέλτα Καρδίτσας έως είσοδο Καρδίτσας – Β’ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6004552 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Βελτίωση Ε.Ο. 30: κατασκευή οδικού τμήματος από Δέλτα Καρδίτσας έως είσοδο Καρδίτσας - Β' Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6004552 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027». Απόφαση Ένταξης με MIS...

Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κοινωνικού εστιατορίου Δήμου Τρικκαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 6005085 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κοινωνικού εστιατορίου Δήμου Τρικκαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 6005085 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027». Απόφαση Ένταξης με MIS 6005085_ορθή...

Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 5ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6005055 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 5ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6005055 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027». Απόφαση Ένταξης με MIS...

Ένταξη της Πράξης «ΕΠ. Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΥΚΕΩΝΑΣ” – Β’ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6004551 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΕΠ. Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΥΚΕΩΝΑΣ" - Β' Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6004551 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027». Απόφαση Ένταξης με MIS...

Ένταξη της Πράξης «Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια του Δήμου Ελασσόνας» με Κωδικό ΟΠΣ 6003381 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια του Δήμου Ελασσόνας» με Κωδικό ΟΠΣ 6003381 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027». Απόφαση Ένταξης με MIS...

Ένταξη της Πράξης «Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας: κατασκευή οδικού τμήματος από περιφερειακή Τρικάλων έως γέφυρα Καραβόπορου – Β’ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6003855 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας: κατασκευή οδικού τμήματος από περιφερειακή Τρικάλων έως γέφυρα Καραβόπορου - Β' Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6003855 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027». Απόφαση Ένταξης με MIS...