Ενταγμένες Πράξεις

Αρχική 9 Ενταγμένες Πράξεις

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να πληροφορηθείτε για τις Ενταγμένες Πράξεις του Προγράμματος “Θεσσαλία 2021-2027”. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την εμφάνιση των Ενταγμένων Πράξεων με βάση τα παρακάτω κριτήρια αναζήτησης.