Στρατηγικός Στόχος του Προγράμματος “Θεσσαλία” 2021-2027

Η Ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας του παραγωγικού συστήματος και η μετάβαση της οικονομίας σε ένα μοντέλο αειφόρου και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης με σύμμαχο τη φύση

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, το Πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 θέτει ως Στρατηγικές προτεραιότητες:

  • Την ανάπτυξη ενός σύγχρονου, εξωστρεφούς & καινοτόμου παραγωγικού συστήματος.
  • Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος & την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.
  • Την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής & των κοινωνικών υποδομών.
  • Την ενίσχυση των μεταφορικών υποδομών.
  • Την περαιτέρω προστασία & ανάδειξη των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων.
  • Τη βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών κέντρων.
  • Την ενίσχυση της χωρικής συνοχής & της ενδογενούς ανάπτυξης.
i

Προσκλήσεις

Ενταγμένα Έργα

Δράσεις Δημοσιότητας

Ημερολόγιο

Προϋπολογισμός ΠεΠ «Θεσσαλία» : 553.885.667 Ευρώ Δημόσια Δαπάνη

Νέα – Ανακοινώσεις

Απόφαση Έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020. Αφορά το ΠΕΠ 2014-2020

Αφορά το ΠΕΠ 2014-2020 Απόφαση Έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας» στο πλαίσιο του...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Κωδικός 123ΚΕ) που Αφορά το ΠΕΠ 2014-2020

Δημοσιεύθηκε η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Κωδικός 123ΚΕ): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας...

Προσκλήσεις

Πρόσκληση 10, «Κέντρα Κοινότητας με την ενσωμάτωση ΚΕΜ, παραρτημάτων Ρομά (συνεχιζόμενες δομές)»

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των δομών «Κέντρα Κοινότητας» στους 25 Δήμους της Θεσσαλίας, τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, μέχρι...

Πρόσκληση 09, «Ενίσχυση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας: συνεχιζόμενες δομές»

Πρόσκληση 09, «Ενίσχυση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας: συνεχιζόμενες δομές» Η πρόσκληση αφορά στη συνέχιση χρηματοδότησης 1 (μίας) δομής (Ψυχιατρικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας) η οποία δεν συμπληρώνει συγχρηματοδότηση λειτουργίας 24 μηνών μέχρι το τέλος του 2023 και...

Πρόσκληση 08, «Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες, άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές), συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων πρόληψης: συνέχιση δομών»

Πρόσκληση 08, «Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης (αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες, άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές), συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων πρόληψης: συνέχιση δομών». Η πρόσκληση αφορά στη συνέχιση χρηματοδότησης λειτουργίας έως το τέλος 2024...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 06, «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (μεταφερόμενα έργα)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θεσσαλία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (06): ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (μεταφερόμενα έργα)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Θεσσαλία". Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: 03/07/2023 08:00 έως 31/12/2023 ώρα 14:00 1 τροποποίηση Πρόσκλησης 6 Πρόσκληση 06 Παράρτημα 4...

Πρόσκληση 05, «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση»

Πρόσκληση 05, «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην...

Πρόσκληση 04, «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (σχολικό έτος 2023-2024)»

Πρόσκληση 04, «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (σχολικό έτος 2023-2024)» Η Πρόσκληση αφορά στην...

Πρόσκληση (Κωδικός 01): Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (σχολικό έτος 2022-2023)

Η Πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΕΤΑΑ) και αφορά στην προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,...

Ενταγμένες Πράξεις

Ένταξη της Πράξης «Λειτουργία Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων στα Τρίκαλα (Συνεχιζόμενη Δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003283 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Λειτουργία Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων στα Τρίκαλα (Συνεχιζόμενη Δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003283 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» Απόφαση Ένταξης με MIS...

Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003318 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003318 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» Απόφαση Ένταξης με MIS...

Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαμά (Συνεχιζόμενη δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003331 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαμά (Συνεχιζόμενη δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003331 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» Απόφαση Ένταξης με MIS...

Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου (συνεχιζόμενη δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003324 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου (συνεχιζόμενη δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003324 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» Απόφαση Ένταξης με MIS...

Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμυρού (Συνεχιζόμενη Δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003211 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμυρού (Συνεχιζόμενη Δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003211 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» Απόφαση Ένταξης με MIS...

Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (συνεχιζόμενη δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003325 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (συνεχιζόμενη δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003325 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» Απόφαση Ένταξης με MIS...

Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003312 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003312 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» Απόφαση Ένταξης με MIS...

Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003311 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003311 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» Απόφαση Ένταξης με MIS...

Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου (συνεχιζόμενες δομές)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003249 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου (συνεχιζόμενες δομές)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003249 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» Απόφαση Ένταξης με MIS...

Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003261 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003261 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» Απόφαση Ένταξης με MIS...

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.