Εξειδίκευση Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να πληροφορηθείτε για τα έγγραφα εξειδίκευσης που δημοσιεύονται για το Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027.