Έγκριση ΕΣΠΑ και “Θεσσαλία 2021-2027”

Αρχική 9 Πρόγραμμα-Μετά την έγκριση 9 Έγκριση ΕΣΠΑ και “Θεσσαλία 2021-2027”