ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07, «Βελτίωση οδικών τμημάτων σύνδεσης με ΔΕΔ-Μ – Τμηματοποιημένα έργα»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07, «Βελτίωση οδικών τμημάτων σύνδεσης με ΔΕΔ-Μ – Τμηματοποιημένα έργα»

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: 12/07/2023 08:00 έως 29/12/2023 ώρα 14:00

9ΓΦΨ7ΛΡ-ΞΔΤ_Πρόσκληση_7_phasing_ΟΔΙΚΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο