1η Τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 – 2027

Αρχική 9 Επιτροπή Παρακολούθησης 9 1η Τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 – 2027

1η Τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 – 2027

Συνημμένα:


1η Τροποποίηση Συγκρότησης ΕπΠα ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027 (ΦΕΚ 3624_Β_1-6-2023)

ΦΕΚ-2023-Τεύχος B-036241η Τροποποίηση Συγκρότησης ΕπΠα ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027