Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ – ΒΑΑ), στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 «Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις», του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027

Αρχική 9 Στρατηγικές ΟΧΕ – ΒΑΑ 9 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ – ΒΑΑ), στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 «Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις», του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027, καλεί τους Δήμους Βόλου, Καρδίτσας, Λαρισαίων και Τρικκαίων (Αστικές Αρχές), να υποβάλλουν προτάσεις Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ – ΒΑΑ), στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 «Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις», του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Στρατηγικών ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2023.

Η διαδικασία Αξιολόγησης των Στρατηγικών που υποβάλλονται, είναι η Άμεση, κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής των.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στα συνημμένα αρχεία.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο