Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης για την Πολιτική Συνοχής μετά το 2027

Αρχική 9 Νέα - Ανακοινώσεις 9 Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης για την Πολιτική Συνοχής μετά το 2027

Αγαπητές/Αγαπητοί,

Ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Πολιτική Συνοχής μετά το 2027, έχει αναρτηθεί ερωτηματολόγιο στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. Παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου θα αξιοποιηθούν από την Ελληνική κυβέρνηση και τους φορείς άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων της χώρας μας για την Πολιτική Συνοχής μετά το 2027.

* Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο μέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024.