“Επικαιροποίηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού στη Θεσσαλία”

Αρχική 9 Νέα - Ανακοινώσεις 9 “Επικαιροποίηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού στη Θεσσαλία”

Ανοιχτή Διαβούλευση στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Διαδρομής Πολιτισμού Τουρισμού στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Στην διαδικασία διαβούλευσης καλούνται να συμμετάσχουν τόσο οι αρμόδιοι φορείς του Δημόσιου τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της  Επιχειρηματικότητας όσο και ενδιαφερόμενοι συλλογικοί φορείς και πολίτες, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους με τησυμπλήρωση του αναρτημένου ερωτηματολογίου στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας https www thessaly gov gr και της ΕΥΔ Προγράμματος «Θεσσαλία» https://www.thessalia-espa.gr.

Οι προτάσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά μέχρι την 28η/04/2024.

Έντυπο Υποβολής Προτάσεων ΟΧΕ

Δελτίο Τύπου