Σύσταση και Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΠΕΑΣ

Συγκρότηση και Σύσταση της Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 – 2027