Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027

Αρχική 9 Αξιολόγηση Προγράμματος 9 Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027

Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027

Σχέδιο Αξιολόγησης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2027