ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΝΕΟ

Αρχική 9 ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΝΕΟ ( Page )
Home 9 ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΝΕΟ ( Page )

Ένταξη της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΕΕΑΧ) ΣΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΣTOΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 6016593 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΕΕΑΧ) ΣΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΣTOΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 6016593 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027». Απόφαση Ένταξης με MIS...

Ένταξη της Πράξης «Μελέτες, έρευνες, εμπειρογνωμοσύνες, αξιολoγήσεις Προγράμματος “Θεσσαλία”» με Κωδικό ΟΠΣ 6016595 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Μελέτες, έρευνες, εμπειρογνωμοσύνες, αξιολoγήσεις Προγράμματος "Θεσσαλία"» με Κωδικό ΟΠΣ 6016595 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027». Απόφαση Ένταξης με MIS...

Απόφαση έγκρισης της «Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+

Απόφαση έγκρισης της «Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+. Απόφασης Έγκρισης της ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων  ...

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6005574 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6005574 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027». Απόφαση Ένταξης με MIS 6005574...

Διαβάστε Περισσότερα

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στo Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6007012 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στo Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6007012 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027». Απόφαση Ένταξης με MIS...

Διαβάστε Περισσότερα

Ένταξη της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΚΕΕΚ) ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΛΙΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6016348 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021- 2027»

Ένταξη της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΚΕΕΚ) ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΛΙΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6016348 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027». Σας επισημαίνουμε τους ειδικούς όρους οι οποίοι έχουν...

Διαβάστε Περισσότερα