Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση επιχορήγησης ΚΕΘΕΑ για τη λειτουργία Δομής Έγκαιρης Παρέμβασης & φιλοξενίας για εφήβους & νεαρούς ενήλικες με εξαρτητική / αντικοινωνική συμπεριφορά & τις οικογένειές τους, περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα το Βόλο» με Κωδικό ΟΠΣ 6002948 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση επιχορήγησης ΚΕΘΕΑ για τη λειτουργία Δομής Έγκαιρης Παρέμβασης & φιλοξενίας για εφήβους & νεαρούς ενήλικες με εξαρτητική / αντικοινωνική συμπεριφορά & τις οικογένειές τους, περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα το Βόλο» με Κωδικό ΟΠΣ 6002948 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση επιχορήγησης ΚΕΘΕΑ για τη λειτουργία Δομής Έγκαιρης Παρέμβασης & φιλοξενίας για εφήβους & νεαρούς ενήλικες με εξαρτητική / αντικοινωνική συμπεριφορά & τις οικογένειές τους, περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα το Βόλο» με Κωδικό ΟΠΣ 6002948 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Απόφαση Ένταξης με MIS 6002948