Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ& ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6005177 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Uncategorized 9 Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ& ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6005177 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6005177 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Απόφαση Ένταξης με MIS 6005177