Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Βοηθητικό Υλικό για τα κέντρα κοινότητας

Υλικό Επικοινωνίας & Ηλεκτρονική εφαρμογή παραγωγής αφισών για τα κέντρα κοινότητας

Ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΕΚΤ (http://www.esfhellas.gr/el/Pages/Publicity.aspx) υπάρχει Υλικό επικοινωνίας (http://www.esfhellas.gr/el/Pages/communicationmaterial.aspx) για τα Κέντρα Κοινότητας καθώς και Ηλεκτρονική εφαρμογή παραγωγής αφισών που θα βοηθήσει στις ενέργειες πληροφόρησης,  σε συμφωνία και με το πλάνο δημοσιότητας και πληροφόρησης της κάθε Πράξης .  

 

Στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 / Κεφ. ΙΙΙ / παρ 2.2 «Ευθύνες των Δικαιούχων», δίδονται οι απαραίτητες πληροφορίες για τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας που οφείλουν, όλοι οι Δικαιούχοι που υλοποιούν έργα ΕΣΠΑ 2014-2020, να τηρούν (σελ. 13-17 του Οδηγού και σελ 32 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ»)   https://www.espa.gr/elibrary/EO_2014-2020_v30_5.pdf .

Αντίστοιχα, η Στρατηγική Επικοινωνίας Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 βρίσκεται πατώντας ΕΔΩ

VIDEO

 

 

 

 

 

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις