Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA) στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας 2014 – 2020, καλεί τους Δήμους Λαρισαίων και Βόλου (Αστικές Αρχές), να υποβάλλουν προτάσεις Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), με εφαρμογή του εργαλείου των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη ενότητα 4.2 «Ολοκληρωμένες δράσεις για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 (ΠΕΠ).
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Στρατηγικών ορίζεται η 20 Σεπτεμβρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στα συνημμένα αρχεία.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις