Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας για πράξεις τομέα περιβάλλοντος» ως μέρος του Υποέργου 1 «Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης ΕΥΔ και ΕΦΔ ΠΕΠ Θεσσαλίας»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας για πράξεις τομέα περιβάλλοντος» ως μέρος του Υποέργου 1 «Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης ΕΥΔ και ΕΦΔ ΠΕΠ Θεσσαλίας» της πράξης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», κωδ ΟΠΣ 5000706

Συνημμένα:
Λήψη Αρχείου (21PROC009112826_prosklisi_ΒΕΕ.pdf) Πρόσκληση Σύμβουλος225 kB

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις