Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Καταγραφή προόδου Περιφερειακής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας Θεσσαλίας, Έκθεση Αξιολόγησης στα έτη 2018 και 2019» ως μέρος του Υποέργου 1 «Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες & έρευνες» της πράξη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Καταγραφή προόδου Περιφερειακής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας Θεσσαλίας, Έκθεση Αξιολόγησης στα έτη 2018 και 2019» ως μέρος του Υποέργου 1  «Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες & έρευνες» της πράξης με τίτλο «Μελέτες, έρευνες, εμπειρογνωμοσύνες και αξιολογήσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα», κωδ. ΟΠΣ 5009885

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις