Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Πρόσκληση α/α 004: «Αναβάθμιση Οδικών Τμημάτων που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών(ΔΕΔ-Μ)»

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία», Άξονας προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση Υποδομών για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη», ο οποίος χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με τίτλο «Αναβάθμιση Οδικών Τμημάτων που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών(ΔΕΔ-Μ)»

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις