Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Πρόσκληση 115: «Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

1η τροποποίηση της πρόσκλησης  με κωδικό 115 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020  και  τίτλο «Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας».


Πρόσκληση 115: «Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Αφορά στην χρηματοδότηση «ερευνητικών υποδομών» των δημόσιων «οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων» (όπως ορίζονται στον κανονισμό ΕΚ 651/2014) που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη βελτίωση της ικανότητας παραγωγής καινοτομίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, με στοχευμένο έργο στις Προτεραιότητες της εγκεκριμένης RIS Θεσσαλίας και τα προσδοκώμενα αποτελέσματά της, που θα συνδέεται άμεσα με την καινοτομία, την τεχνολογική ανάπτυξη και την εφαρμοσμένη Ε & Α και σε συσχέτιση με τις ανάγκες και δυνατότητες των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  15/12/2021 08:00:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31/01/2022 14:00:00

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις