Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Πρόσκληση 114: «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης περιοχών NATURA»

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

1η τροποποίηση της  πρόσκλησης με κωδικό 114 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020  με τίτλο « Δράσεις Προστασίας και Ανάδειξης περιοχών NATURA», που αφορά στην παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως 31/03/2022.


Πρόσκληση 114: «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης περιοχών NATURA»

Αφορά σε δράσεις αποκλειστικά στις περιοχές Natura που χωροθετούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα α) Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης και β) Δράσεις αποκατάστασης οικοσυστημάτων που έχουν υποβαθμιστεί από ανθρώπινη δραστηριότητα ή φυσικά αίτια και περιλαμβάνονται εντός των περιοχών Natura.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  15/12/2021 08:00:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31/01/2022 14:00:00

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις