Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Μελέτες ωρίμανσης οδικών έργων για προετοιμασία έργων Περιόδου 2021-2027

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Μελέτες ωρίμανσης οδικών έργων για προετοιμασία έργων Περιόδου 2021-2027

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται πράξεις για την υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων για την ωρίμανση πράξεων που εμπίπτουν στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 7α και 7β του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΕΠ Θεσσαλίας, προκειμένου αυτές να υλοποιηθούν κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις