Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Πρόσκληση (Κωδικός 096): «Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

2η Τροποποίηση της  Πρόσκλησης  096 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020  με τίτλο «Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Η Τροποποίηση αφορά σε παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων ως την 30/11/2020

____________________________________________________________________________

1η Τροποποίηση της  πρόσκλησης  096 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020  με τίτλο «Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Η τροποποίηση αφορά στη δυνατότητα υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας ως δικαιούχου στον συντονισμό και στην διοίκηση των έργων είτε μέσω Τεχνικής Βοήθειας είτε μέσω διακριτού υποέργου.

_________________________________________________________________________________________

Πρόσκληση (Κωδικός 096): «Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Η Πρόσκληση αφορά στη διασφάλιση ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των Δημόσιων Δομών Υγείας μέσω της Ενίσχυσης των Μονάδων Υγείας και Φορέων του τομέα Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 μέσω της :
1. Ενίσχυσης Δομών Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Περίθαλψης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και ένταξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού SARS-CoV-2 η οποία αφορά στην ενίσχυση και στήριξη του προσωπικού των Μονάδων Υγείας του δημοσίου και φορέων του Υπουργείου Υγείας με την πρόσληψη ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας για την ετοιμότητα στην επαρκή αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19
2.Ανάπτυξη Δράσεων για την θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια μέσω πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπιση της επιδημίας Covid 19 στα δύο Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων Μεταναστών (ΚΦΠΜ) στη Θεσσαλία, με την παροχή επί τόπου Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από ομάδα επαγγελματιών υγείας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  27-07-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30-09-2020

 

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις