Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Πρόσκληση (Κωδικός 089): «Παρεμβάσεις προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της Ο.Χ.Ε. Πολιτισμού – Τουρισμού Θεσσαλίας»

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση (Κωδικός 089): «Παρεμβάσεις προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της Ο.Χ.Ε. Πολιτισμού – Τουρισμού Θεσσαλίας»

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων σε μνημεία πολιτισμού που βρίσκονται στις περιοχές που ανήκουν είτε στην κεντρική διαδρομή της  Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Διαδρομής Πολιτισμού Τουρισμού στη Θεσσαλία είτε σε περιοχές «δορυφόρους» αυτής όπως περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της υπόψη ΟΧΕ, αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  04-05-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31-07-2020

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις