Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση.»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Η Δράση αφορά στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης που παρέχονται από τους ΟΤΑ α' βαθμού μέσω της πρόσληψης και κατάρτισης οκτώ (8) Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών (ΔΜ) σε τέσσερα (4) επιλεγμένα Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η επιλογή των 4 Δήμων στα Κέντρα Κοινότητας των οποίων θα τοποθετηθούν ΔΜ έχει γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: α) ύπαρξη Κέντρων Φιλοξενίας στα γεωγραφικά όρια του Δήμου, β) συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα φιλοξενίας αιτούντων διεθνή προστασία σε διαμερίσματα γ) αριθμός νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στο Δήμο (εκτός αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας).
Οι Δήμοι και ο αριθμός ΔΜ / Δήμο είναι οι εξής: 1. Δήμος Βόλου, 1 ΔΜ, 2. Δήμος Καρδίτσας, 1 ΔΜ, 3. Δήμος Λαρισαίων, 3 ΔΜ, 4. Δήμος Τρικκαίων, 3 ΔΜ.

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις